Cross Section
ETUSIVU UUSIN NUMERO TOIMITUS JA YHTEYDET
AIHEPIIRIT: Apologia Myytinmurtajat Tiede & Filosofia Usko & Teologia Yhteiskunta
Ihmiset & Vapaa-aika Kolumnit Novellit Ristin kilta -jutut NUMEROT 2006- IN ENGLISH

Miten kristitty teekkari perustelee uskonsa – vai perusteleeko ollenkaan?

Useimmat insinöörit ajattelevat loogisesti ja rationaalisesti, ja ovat siitä ylpeitä – tämän stereotypian tietävät kaikki. Ehkäpä perusinsinööri on taipuvainen ajattelemaan liiankin "rationaalisesti", merkityksessä kritiikittömän konemaisesti: hän yrittää kuvata matemaattisin mallein sellaisiakin ilmiöitä ja käsitteitä, joiden jäsentämiseen matematiikka sopii hyvin huonosti.

Artikkelin rakenne

Kysymykset

Vastaukset henkilön mukaan:
Hannu Hartikainen, 24
Marjukka Kokkonen, 31
Otto Pellinen, 20
Janne Wallenius, 26
Katri Virtanen, 24
Olli Toivonen, 21

Toinen artikkeli samasta aiheesta: Uskonto ja tiede: Mitä kristitty teekkari ajattelee?

Mutta mitä tapahtuu, kun tekniikan alan ihminen uskoo Jeesukseen? Soveltaako kristitty teekkari insinöörimäisiä taitojaan myös uskonnollisiin käsityksiin, vai jäävätkö yhtälöt hänelle vain työ- ja kouluasioiksi?

Ja jos soveltaa, niin miten? Etsiikö kristitty teekkari ehkä rationaalisia todisteita kristinuskon keskeisille väittämille? Vai korostaako hän päinvastoin sitä, että yliluonnollinen ei sovi tiedon eikä tieteen kanssa yhteen? Vai ovatko stereotypiat insinöörimäisestä ajattelusta kertakaikkisen liioiteltuja?

Haastattelimme aiheesta kuutta Ristin killan teekkaria. Tiedustelimme heiltä, minkä vuoksi he pitävät totena kristinuskon keskeisiä käsityksiä, ja mitä he ajattelevat siitä, mitä ovat 'usko' ja 'tieto'.


Kysymykset

1.) Miksi uskot, että Jumala on olemassa ja että hän loi maailman (vai uskotko näin)?

2.) Miksi pidät totena Jeesuksen ruumiillista ylösnousemusta (vai pidätkö)?

3.) Usein kuullaan puhuttavan, että usko (uskonnollisessa yhteydessä) ja tieto ovat kaksi asiaa, jotka eivät voi tai saa tavoittaa toisiansa. Toiset taas pitävät uskoa asiana, jonka puolesta ja jota vastaan voi (ja saa) perustella tiedolla. Mitä sinä ajattelet tästä yleisellä tasolla?

4.) Ovatko tiedolliset argumentit vakuuttaneet sinua itseäsi mistään kristinuskon keskeisestä sisältökysymyksestä tai saaneet sinut hylkäämään joitakin kristinuskon perinteisiä käsityksiä?

5.) Lienee kiistatonta, että kristilliseen uskoon sisältyy jokin joukko totena pidettäviä käsityksiä – olivatpa ne sitten uskon tai tiedon asioita ja olipa niiden sisältö eri henkilöille sama tai eri. Mutta mitä muuta ’usko’ sinulle merkitsee kuin käsityksiä?

6.) Olisitko valmis vaihtamaan maailmankatsomustasi perustavanlaatuisella tavalla, jos sinulle esitettäisiin toisen vaihtoehdon puolesta painavia ja vastaväitteet kestäviä älyllisiä todisteita? (Esimerkiksi kääntymään toiseen uskontoon, ateistiksi tai deistiksi.)


Vastaukset

Hannu Hartikainen, 24
Informaatioverkostot

1.) Jumala on itse osoittanut minulle olevansa olemassa. Minulla on siitä henkilökohtainen kokemus ja Jumalan puhe Raamatun kautta. Usko luomiseen tulee lähinnä Raamatusta, mutta maailman syntymekanismiin en halua ottaa kantaa.

"Jokainen ihminen uskoo johonkin. Se, mitä kukin uskoo, vaikuttaa siihen, miten hahmottaa tiedollisia asioita."

2.) Pidän ylösnousemusta totena, koska syntien anteeksiantamus ja koko kristinusko perustuu siihen. Historiallisen aineiston rooli on lähinnä siinä, ettei minun tarvitse olla asiasta huolissani. En ole kuullut vaihtoehdoista, jotka selittäisivät kaikki faktat.

3.) Jokainen ihminen uskoo johonkin, enkä usko tästä olevan poikkeuksia. Se, mitä kukin uskoo, vaikuttaa siihen, miten hahmottaa tiedollisia asioita. Tämä vaikutus olisi hyvä tiedostaa.

4.) Tieto tuskin on muuttanut käsityksiäni kumpaankaan suuntaan keskeisissä asioissa. Toki jotkin lapsellisemmat ajatukset ovat iän ja tiedon myötä tasoittuneet. Esimerkkinä se, onko Raamattu aivan kirjaimellisesti totta vai ei – todellisuudessa mikään teksti ei ole 'kirjaimellinen' insinöörimäisessä mielessä.

5.) Usko on minulle turvallisuutta. Jeesus ei koskaan hylkää minua mistään syystä. Usko antaa myös korkeampaa perspektiiviä elämään: ei tarvitse takertua arkisiin ongelmiin.

6.) Jos perusteet olisivat oikeasti painavat, niin kyllä. Kuitenkin tällä hetkellä minulla on painavat todisteet kristinuskon puolesta: uusien todisteiden pitäisi osoittaa nykyiset valheellisiksi. Ehkä realistisin spekulaatio on Jeesuksen ruumiin löytyminen. Ruumis ei vakuuttaisi minua nopeasti, mutta ajan myötä kylläkin, jos näyttöä kertyisi paljon ja se kestäisi kritiikin.

Marjukka Kokkonen, 31
Sähkötekniikka, vastavalmistunut DI

1.) Uskon kyllä, mutta usko on minulle ongelmallinen asia – haluaisin tietää. Yhtä kaikki luomista voi perustella. Se selittää mielestäni maailmanjärjestyksen kelvollisesti, mihin ’tiede’ ei kaikin osin pysty.

"Usko ja tieto käsittelevät osin samoja asioita, mutta ne vastaavat eri kysymyksiin."

2.) Kysymys on hankala, erityisesti tieteen kannalta. Ylösnousemus on yliluonnollinen juttu, josta emme voi tehdä toistokoetta. Ehkä uskon lopulta siksi, että uskon periaatteessa Raamatun historiallisuuteen.

Varastetun ruumiin teoriaa ja vastaavia en pidä uskottavina. En pysty näkemään syytä, jonka vuoksi opetuslapset olisivat valehdelleet. Ihmiset eivät ala julistaa totena mitä tahansa, vaan puheille on jokin syy.

3.) Hahmotan uskon ja tiedon toisistaan riippumattomiksi. Tietoa on vain se, mikä on varmaa: määritelmät ja niiden loogiset seuraukset. Usko ja tieto käsittelevät osin samoja asioita, eikä niitä siksi ole eristetty toisistaan, mutta ne vastaavat eri kysymyksiin.

4.) Olen vaatinut uskoltani loogisia perusteita siitä huolimatta, että teoriassa usko on minulle tiedosta riippumaton ratkaisu. Kun tulin uskoon noin 17-vuotiaana, olin "tiedeuskova", ja minun oli pitänyt vakuuttaa itselleni jollakin tasolla, että kristinusko on totta. Erityisen tärkeitä kysymyksiä puolesta tai vastaan minulla kuitenkaan ei ole ollut.

5.) Perusluottamus Jumalaan on minulle tärkeä asia. Sen sijaan varsinaisen jumalasuhteen ylläpitäminen on minulle lähes mahdotonta, koska Jumala ei ole ruumiillisesti läsnä.

Uskonnollisia tapoja en juuri noudata enkä halua noudattaa. Jos uskoon liittyisi vaikkapa rukoilu viidesti päivässä, lähtisin kävelemään.

6.) Tältä istumalta en, sillä en keksi, miten kristinuskon voisi kokonaan pyyhkiä päästäni pois. Teoriassa minun lienee pakko vastata ’kyllä’, sillä toimivathan perusteet toisinkin päin, kun käännyin agnostismista. Joka tapauksessa kääntymys veisi pitkään.

Otto Pellinen, 20
Tietotekniikka

1.) Koen, että Jumala on toiminut elämässäni, ja olen kuullut luotettavina pitämiltäni ihmisiltä todistuksia yliluonnollisista ilmiöistä. Toisaalta, mitä luomiseen tulee, en pidä sattumaa mielekkäänä selityksenä hienosäädölle enkä darwinistista mekanismia kykenevänä selittämään elämää.

"Tiedon ja uskon erottelu on mielestäni melkein aina turhaa, koska kaikki tieto on lopulta vain enemmän tai vähemmän perusteltua uskomusta."

2.) Uskon ylösnousemukseen, koska uskon Jumalaan, koen kristinuskon mukaisen maailmankuvan selitysvoimaiseksi ja pidän Raamattua luotettavana lähteenä. Lisäksi historiallisen todistusaineiston näyttäisi selittävän kaikkein luontevimmin ylösnousemus, jos sitä ylipäätään suostutaan harkitsemaan selitykseksi.

3.) Tiedon ja uskon erottelu on mielestäni melkein aina turhaa, koska kaikki tieto on lopulta vain enemmän tai vähemmän perusteltua uskomusta. Se, että tietää jotain, ei tarkoita, että tieto olisi täysin vastaansanomatonta.

4.) Olen epäillyt aika monia perinteisiä käsityksiä, mutta kannatan niitä yhä. Kolminaisuusopin kannattamista tai sen tiedostamista en kuitenkaan pidä pelastuskysymyksenä. Ymmärrän hyvin, jos Raamatun luettuaan joku päätyisi johonkin toiseen käsitykseen.

5.) Usko on minulle perusluottamusta siihen, että Jumala pitää huolen, ja uskollisuutta Jumalan tahdolle. Uskoon liittyy myös Jumalan kohtaaminen vaikkapa rukouksessa.

6.) Tämä on vaikea kysymys. Jokainen haluaisi tietenkin olla rehellinen ja järjellinen ajattelija ja olla valmis kääntymään, mutta minulle argumenttien pitäisi kyllä olla hyvin vakuuttavat. Ehkä kääntymys edellyttäisi, että useampi uskon tukijalka romahtaisi.

Luulisin kuitenkin, että maailmankatsomuksen vaihtuminen mukailee enemmän mallia tieteellisten paradigmojen vaihtumisesta kuin yksityiskohtiin sovellettavaa falsifikaatio-oppia. (Paradigma = ennakolta totena pidetty laaja käsiterakenne. Falsifikaatio = teorian arvioiminen vääräksi sellaisten havaintojen perusteella, jotka ovat tai joiden tulkitaan olevan ristiriidassa teorian kanssa.)

Katri Virtanen, 24
Biotekniikka

1.) Uskon toisaalta siksi, että maailma on niin ihmeellinen: se toimii niin hyvin ja tieteellisen tarkasti. Toisaalta pidän Raamattua Jumalan ilmoituksena. Olen myös kokenut Raamattua lukiessani muutamia kertoja, että Jumala on puhunut minulle sen kautta. En aina enkä yleensä, mutta joskus.

"Uskon siksi, että maailma on niin ihmeellinen: se toimii niin hyvin ja tieteellisen tarkasti."

2.) Minusta on loogista uskoa ylösnousemukseen, koska uskon Jumalaan ja pidän Raamattua Jumalan ilmoituksena.

3.) Usko ja tieto liittyvät toisiinsa. En ymmärrä, miten voisi olla niin, ettei tiedolla voisi perustella uskon puolesta tai sitä vastaan. Silti uskoa ei voi todistaa yksinomaan tiedollisesti, vaan se on myös henkilökohtainen kokemus. Kaikkea ei aina ymmärrä, mutta se ei haittaa.

4.) Tieto maailman toiminnasta tekee kyllä vaikeaksi käsittää joitakin asioita. Esimerkiksi äskettäin olen ihmetellyt Ilmestyskirjaa. Onko se vertauskuvallinen vai ei? Kristinuskon puolesta vakuuttaneita perusteita, joita olisin erityisesti miettinyt, ei tule mieleen.

5.) Usko merkitsee minulle luottamusta siihen, että Jumalalla on elämälle suunnitelma ja että Jumalaa kiinnostaa, mitä meille tapahtuu.

6.) Olisin valmis kääntymään, mutta todennäköisesti pelkät hienot todistukset paperilla eivät saisi minua luopumaan kristinuskosta. Minun pitäisi samalla kokea, että kristinusko on jotenkin pahasti väärin – silloin voisin kääntyä vaikkapa ateistiksi.

Janne Wallenius, 26
Bioinformaatioteknologia, vastavalmistunut DI

1.) Kysymys on aika kiperä. En pysty perustelemaan uskoani hyvin. Se, että uskon, on itse itselleni todistus.

"Tietoon liittyy aina havainnontekoon sisältyvä epävarmuus. Siksi on aika kyseenalaista sanoa, että uskon puolesta tai sitä vastaan voisi perustella tiedolla."

2.) Usko ylösnousemukseen sisältyy keskeisesti siihen, että uskon Raamatun sanan todeksi. Sitä kautta asiassa ei ole ongelmaa. Toisaalta voisin sanoa osittain samaa kuin edelliseen kysymykseen.

3.) Suhtaudun tietoon varsin instrumentalistisesti. Tämä tarkoittaa, että tietoa voi saada havaintojen pohjalta. Niistä kasataan jokin käsitys tai teoria, joten tietoon liittyy aina epävarmuus. Siksi viime kädessä on aika kyseenalaista sanoa, että uskon puolesta tai sitä vastaan voisi perustella tiedolla.

Kun lähestytään maailman asioita, tehdään kuitenkin aina oletuksia. Usko ei ole älyllisesti jälkeenjäänyttä, vaan teistien lähtöoletukset ovat vähintään yhtä oikeutettuja kuin ateistien. Tässä mielessä apologialla (uskon älyllisellä puolustamisella) on paikkansa: se antaa argumentteja kristinuskon vastustamista vastaan.

4.) En voi rehellisesti sanoa, että tieto ei olisi vaikuttanut ajatuksiini uskosta. Näkisin kuitenkin, että vaikutus on ollut ennen kaikkea alitajuista. Yksi esimerkki on se, mitä tarkoittaa, että "Jumala on hyvä". Siinä tiedolliset argumentit ovat haastaneet minua kumpaankin suuntaan.

5.) Usko tarkoittaa myös henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. Minulle tärkeää on, että on Jumala, jolle voin kantaa jokapäiväisen elämäni asioita. Mitä ikinä teenkin, sillä on tässä kontekstissa merkitys, ja viime kädessä olen vastuussa Jumalalle.

6.) En tiedä. Toivottavasti en.

Olli Toivonen, 21
Automaatiotekniikka

1.) Uskon Jumalaan ennen muuta siksi, että olen saanut nähdä ja kokea todeksi Raamatun lupauksia. Itse asiassa eräs ateistikaverini sanoi minulle kerran, että hän itsekin rukoilisi, jos saisi rukouksiin samanlaisia vastauksia kuin minä. Tuntuisi erikoiselta sanoa, että kaikki on vain sattumaa tai tahdonvoiman seurausta. Ehkä osa on, mutta vastauksia on niin paljon.

Luomisesta minua on vakuuttanut tarkoitus. Jos Luojaa ei ole, ei elämällä eikä yksittäisillä ihmisillä ole mitään merkitystä.

"Sitä, että hyväksyy Kristuksen vapahtajakseen, ei voi suoraan johtaa mistään tiedosta tai väitteestä. Uskoon sisältyvien käsitysten puolesta voi kuitenkin perustella järjellä, ja mielestäni on tärkeää ymmärtää, että se on mahdollista."

2.) Mielestäni suurin todiste ylösnousemuksen puolesta on se muutos, joka opetuslapsissa tapahtui. Kun Jeesus kuoli, he olivat peloissaan, mutta yhtäkkiä he lähtivät julistamaan, että Jeesus on noussut ylös, ja olivat valmiit kuolemaan asiansa puolesta. Millainen ihmismieli on siihen valmis, jos ei todella tiedä puhuvansa totta? Heille kyse ei ollut uskosta, vaan tiedosta.

Historialliset lähteet ovat minulle tässä iso asia. En pysty päättelemään ylösnousemusta pelkästään siitä, mitä itse koen.

3.) Uskon syvimmällä tasolla on kyse vain uskosta. Sitä, että hyväksyy Kristuksen vapahtajakseen, ei voi suoraan johtaa mistään tiedosta tai väitteestä. Uskoon sisältyvien käsitysten puolesta voi kuitenkin perustella järjellä, ja mielestäni on tärkeää ymmärtää, että se on mahdollista.

4.) Sanoisin, että uskon miettiminen järjellä on vienyt minua lähemmäs Jumalaa, ei kauemmas. Historialliset todisteet Jeesuksesta ovat vahvoja.

5.) Usko on suhde elävään Vapahtajaan ja rakastavaan Isään. Yksin en pärjäisi: mitään muuta turvaa, anteeksiantoa ja pelastusta minulla ei ole.

6.) Teoriassa saattaisin vaihtaa. Esimerkiksi Jeesuksen ruumiin löytyminen olisi perustavanlaatuista. Mutta jos jokin uutinen väittäisi näin, uskoisinko? Mikä todiste todella osoittaisi asian aivan varmaksi? Oman kokemukseni ja Raamatun ilmoituksen perusteella ajatus tuntuu mahdottomalta.


   

Teksti: Tuomas Kangasniemi
Kuvituskuva ja haastateltujen kuvat:
Tuomas Kangasniemi
Olli Toivosen kuva: Anni Putaala"Tiedon ja uskon erottelu on mielestäni melkein aina turhaa, koska kaikki tieto on lopulta vain enemmän tai vähemmän perusteltua uskomusta." – Otto

vs.

"Tietoon liittyy aina havainnontekoon sisältyvä epävarmuus. Siksi on aika kyseenalaista sanoa, että uskon puolesta tai sitä vastaan voisi perustella tiedolla." – Janne