Cross Section
ETUSIVU UUSIN NUMERO TOIMITUS JA YHTEYDET
AIHEPIIRIT: Apologia Myytinmurtajat Tiede & Filosofia Usko & Teologia Yhteiskunta
Ihmiset & Vapaa-aika Kolumnit Novellit Ristin kilta -jutut NUMEROT 2006- IN ENGLISH

Aslan etsii lääkkeitä hetero- ja homofobiaan

VUONNA 1991 PERUSTETTU kristillinen tukiryhmä Aslan ry. tunnetaan käytännössä konservatiivisesta näkemyksestään homoseksuaalisuuteen. Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluva Ari Puonti kuitenkin harmittelee julkisuuden yksipuolisuutta.

”Noin 80 prosenttia toiminnassamme mukana olevista on itsensä rikkinäiseksi kokevia heteroseksuaaleja. Tarjoamme tukea kaikille, jotka haluavat kasvaa miehisyydessään, naiseudessaan tai seksuaalisuudessaan”, hän sanoo.

”Tavoitteemme on kohdata sekä homot että heterot ilman tuomitsemisen pelkoa ja tarjota tukea samankaltaisissa tilanteissa kamppailevilta ihmisiltä”, Puonti jatkaa. Lisäksi pienryhmillä on Aslanissa olennainen rooli.

HOMOLIIKKEEN sekä ”suvaitsevaisten” heterojen parissa Aslan on herättänyt suurta vastustusta. Syynä on yhdistyksen tuki niille homoille, jotka haluaisivat muuttua heteroseksuaaliin suuntaan tai jotka pyrkivät elämään selibaatissa.

Aslan itse tarjoaa näille ihmiselle vertaistukea ja sielunhoitoryhmiä. Mikäli joku kaipaa seksuaalisuuden muutosterapiaa, hänet ohjataan psykoterapeutin luo. Muutosterapialla tarkoitetaan psykiatrista, uskonnollisista kokemuksista riippumatonta hoitoa, jonka tarkoituksena on saada homoseksuaali kokemaan heteroseksuaalisia tunteita.

ASENNEILMASTO muutosterapiaa kohtaan on ollut erittäin kielteinen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jopa potilaan omaan toivomukseen perustuva terapia on pyritty estämään psykiatriliiton päätöksellä [4] [5].

Ari Puonnin mielestä ennakkoluuloihin ei ole aihetta. ”Meitä tulkitaan väärin siinä, että haluaisimme muuttaa homot heteroiksi väkisin. Siitä ei ole kyse, vaan haluamme tarjota mahdollisuuden. Esimerkiksi Aslanissa kaikki, jotka ovat mukana, saapuvat omasta tahdostaan.”

Puonti huomauttaa, että vapaaehtoisen hoidon vastustaminen sotii räikeästi poliittisen homoliikkeen omiakin argumentteja vastaan. ”Homojen mielestä ihmisen pitäisi saada määritellä seksuaalisuutensa itse. Eikö sama oikeus koskekaan niitä, jotka kokevat homoutensa ongelmaksi?”

Aslanin mukaan muutosterapia on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi 20–60 prosentissa tapauksia, tutkimuksesta riippuen [4] [6].

EHEYTYSLIIKKEEN TOIMINTAA vastustavissa homoissa Puontia juroo eniten samanlainen suvaitsemattomuus ja maailman mustavalkoinen lohkominen, josta nämä itse kritisoivat konservatiiveja.

”Meitä syytetään usein homofobian lietsomisesta: se on nokkela leima vähemmistömielipiteen edustajille. Kuitenkin me olemme auttaneet konservatiiveja kristittyjä hyväksymään homot ihmisinä”.

Heteroennakkoluulojen syntytapa on Puonnin mukaan samanlainen kuin homojen syrjinnän. Omia virheitä ei huomata ja ehdoton paha nähdään jossakussa ulkopuolisessa; projektion suunta vain on päinvastainen.

”Tässä asiassa homo- ja feministiliikkeillä on sama taipumus, ja ehkä sen takia ne ovat olleet perinteisesti niin hyvissä väleissä. Liikkeiden yhteinen vihollinen on valkoinen heteroseksuaalinen mies”, hän kommentoi.

MIESVIHAN SYNTYYN on Puonnin mielestä vikaa miehissä itsessäänkin. ”Homot ovat kokeneet, että heterot, erityisesti miehet, torjuvat heidät. Monet naiset taas ovat joutuneet miesten syrjimiksi, vähättelemiksi tai hyväksikäyttämiksi”, terapiakouluttaja perustelee.

Hän kertoo, että hänen havaintonsa Aslanin kautta apua hakeneista heteroseksuaaleista naisista ovat juuri tälläiset.

Puonnin mukaan oikea malli ratkaista miesten ja naisten tai heterojen ja homojen välisiä ongelmia kuitenkaan ei ole ”maailman tapa”: suuren äänen pitäminen eturistiriidoista ja sukupuolten tasapäistäminen tasa-arvon nimissä. ”Tavoitteen tulee olla sovinto ja anteeksianto, ei nokittelu ja vihollisuus”, hän sanoo.

”Esimerkiksi Aslanin parissa konservatiivikristityt ja homot, perinteisesti vihamieliset ryhmät, ovat löytäneet toisensa. Tämän pitäisi kertoa jotakin siitä, vihaammeko ja pelkäämmekö homoja vai emme”, Puonti lopettaa.

Jatkoa tekstille: Kristittyjen elinehto: kohdatkaa toiset ihmiset


Numeroidut (painetun artikkelin sisältämät) viitteet


[4] Kiperiä kysymyksiä homoudesta; Aslan ry.; http://www.aslan.fi/kiperia-kysymyksia-homoudesta.htm

[5] American Journal of Psychiatry 2000 (157); 1719–1721

[6] Marmor, J. (toim.); Homosexual Behavior. A Modern Reappraisal; Basic Books 1980


   

Teksti: Tuomas Kangasniemi
Kuva: Stock.xhng ja Riikka Palttala

"Homo- ja feministiliikkeiden
samankaltaiset ennakkoluulot
lähtevät siitä, että molemmat
pitävät vihollisenaan valkoista
heteroseksuaalista miestä."


"Meitä syytetään usein homofobian lietsomisesta: se on nokkela leima vähemmistömielipiteen edustajille. Kuitenkin me olemme auttaneet konservatiiveja kristittyjä hyväksymään homot ihmisinä."