Kirjojen kuninkaan hovi

 

KUN MAAN TOMUSTAmuovattu ihminen kirjasi ylös luomiskertomuksen, hän käytti kuvakirjoitusta ja savitaulua. [1] Jumalan kuva painettiin saveen. [2] Elämän Sana sinetöitiin paratiisin joen varrella sydämen lihatauluun. [3] Tomuluomuksen sieraimiin puhaltanut Elämän henki teki Kirjoituksestakin Jumalan henkäisemän – tuntemisensa tuoksuisen. [4]

Ensimmäinen savitaulu sai jatkoa toisessa. [5] Tauluistaan viimeiseen, Aabelin veren kastamasta maasta tehtyyn, Aadam piirsi lopputiivistelmänä Luojansa ihmisparikuvan. [6]

Eedenistä karkotetun ihmissuvun maanpäällisistä aarteista kallein, saven kuvaperintö, kasvoi ja kulki polvelta toiselle ... [7] Nooan arkin uiva, mutta kuiva taulusto päätyi Araratin vuorille. [8]

Nooasta polveutuvat kansat uusine kielineen hajotettiin Baabelista yli kaiken maan. [9] Kuvat muuttuivat rautapiirtimien kärjissä nuolenpäiksi. [10] Alati kasvava alkukielisten tai käännettyjen, alkuperäisten Kirjoitusten tai niiden kopioiden taulusto siirtyi Kaldean Uurista Kanaanin maahan [11] ja aina asutun puolikuun eteläkärkeen asti. [12]

Niili-virran papyruskaisla-arkusta vedettiin ylös piltti, tuleva matkakirjailija. [13] Saven sanoma siirrettiin papyrukseen, kaislasta tehtyyn kirjoitusrullaan. [14] Nuolenpäät muuttuivat ruokokynien alla kirjaimiksi. [15] Alkoi lain kirjaimen kasvatustehtävä ... [16] Verellä vihmottu käärö matkasi kiviset liitontaulut sisältävän arkin sivulla lihaksi tulevan Sanan uhrauksen ja kuoleman kukistamisen kaupunkiin. [17]

Jerusalemin temppeliin tuli johtava kääröstö. [18] Esipihassa luettiin kansalle Kirjoituksia. [19]
Väentungoksessa juhlijain
kynänä kirjurin kerkeän
sydänsurunsa vuodattain
kieli kirvoitti laulelman.
 [20]

Lain kirjan kopio asui kuuloetäisyydellä, läheisessä kuninkaan linnassa, kirjurin kammion kirjeiden naapurina. [21]

Ahtaissa oloissa pyhän maan savesta pyöräytettiin talletusruukut kätkettäville kääröille. [22] Pakkosiirtolaisuuden pimeydessä Sanan lamppu soi lohdun valon ääreensä kumartuneille. [23]

Kirjanoppineet, jotka olivat perehtyneet mannan syöjille annettuun lakiin, levittivät rullat kaikkiin juutalaisasutusta sisältäviin kaupunkeihin. [24] Synagogahuoneen sydän oli arkki, josta kirja noudettiin palvelusvuorossa olevalle lukijalle. [25]

Enteenä tulevasta Uhrista papyrusten tekstejä siirrettiin nyljettyyn nahkaan, pergamenttikääröihin ... [26]

Erämaassa valmistettiin tietä Hänelle, jonka tulon Kirjoitukset olivat ennalta nähneet. [27]

Aika täyttyi. [28] Sana tuli lihaksi – kaikui vuorilla ja laaksoissa, sattui ylhäisiin ja alhaisiin, antoi anteeksi, pelasti ja paransi, herätti kuolleita, lohdutti murheellisia, ristiinnaulittiin ja ylösnoustuaan lähetti Sanaa levittämään. [29]

Ilosanoman muste täydensi Vanhan testamentin Uudella. [30] Heprea ja aramea vaihtuivat kreikaksi. [31] Rulla avautui, kaksipuoliset arkit kääntyivät päälletysten ja sivut sidottiin yhteen – näin syntyi koodeksi, painettavan kirjan isä. [32]

Jerusalemin valloituksen jälkeen johtaneella kirjastolla ei ollut enää paikkaa tuhotussa temppelissä. [33] Mestarin ruumis, seurakunta, oli nyt temppeli, [34] jonka kirjoituskammioissa sanannälkäiset ja hengenjanoiset kopiokynät rapisivat ennen kirjaamattomalla laajuudella ja julistushalulla. [35]

Kuninkaallista sukua olevat kirjoitukset olivat aina tunteneet toisensa ja liittyneet palapelin tavoin yhteen. [36] Johdatetun todistajaketjun jokainen elävä lenkki oli taltioinut sen, mitä oli nähnyt ja kuullut. [37]

Ammoisista ajoista lähtien luotettaviksi tiedettyjä Kirjoituksia oli luettu valkean äärellä, yhteisillä aterioilla, istuessa ja tietä käydessä, temppelissä, synagogissa, kodeissa, seurakunnan kokouksissa – aamuin ja illoin. [38] Sydämen lävistänyt Sanan miekka, elävä ja voimallinen, oli painautunut suun ja korvan kautta toiseen sydämeen. [39]

Kokoelma muodosti maanpäällisen kopion Taivaan sanomasta. [40] Sitä käännettiin, painettiin ja levitettiin kaikkeen maailmaan. [41] Tiedettiin, että Päähenkilö on palaava takaisin sitten, kun Sanan jalat ovat kuljettaneet siemenen kaikkiin kansoihin ... [42] Totuuden tähden Kirjasta tuli luetuin ja poltetuin, rakastetuin ja vihatuin. [43]

Muissa maissa, kulttuureissa, kielissä ja aikakausissa oltiin ilman Kirjan kansan vuosituhantisia perinteitä. [44] Huolimattomasti oksastettu villiöljypuu ei saattanut täysin hedelmin nauttia jalon öljypuun mehevästä juuresta. [45]

Kuningasmieliset alamaiset hankkivat hoviin palvelijoita. [46] Arkeologeja, historioitsijoita, kääntäjiä, tulkkeja, selittäjiä, opettajia, soveltajia, esikuvia – lukemattomia oppaita kaipasi oppilas ymmärtääkseen Kirjoituksia, sisäistääkseen niiden omimman tulkintatavan ja kuullakseen Kirjoittajan äänen. [47] Lukuisin nitein tahdottiin kiinnittää lukija Pyhän sanomaan. [48]

Toki hoviin pyrki myös kätyreitä, tietäjiksi tai narreiksi kirjavasti pukeutuneita sivullisia, selkä edellä. [49] Oli Kuninkaalle vihamielisiä, salakähmäisiä sidoksia. [50] Ne tahtoivat arvostella Kuningasta, häväistä, tuomita ja repiä riekaleiksi. [51] Suosittelivat itseään tutkittaviksi; vaan kirjoittajansa, valhekynät eivät itse siihen suostuneet. [52] Tahtoivat paloitella, vaikka itse olivat kirjurinveitsen ja kokkotulen tarpeessa. [53]

Muinaisista ajoista lähtien ihminen on etsinyt ikuisen terveyden ja nuoruuden salaisuutta. [54] Aarrekartta odottaa kannen alla. [55] Pyhän sisällä loistaa valo esiripun kerubeihin &8211; paratiisin itäpuolella. [56] Välkkyvä ja leimuava Miekka osoittaa lävistämilleen Tien elämän puun luokse. [57]

Kirja sähköistyy. Kuvat elävät ruudulla. Jokapäiväiset ahdistukset uutisoidaan salaman nopeudella idästä länteen. 58 Niissä tavataan takaisin palaavan Messiaan jalanjäljet. [59] Profetioiden lukittuja ja sinetöityjä sanoja avataan kuninkaallisten Kirjoitusten sydämeen kätkijöille. [60]

Nyt – kuten aiemminkin – kirjan ja kielen muodonmuutos ennakoi aikakauden vaihdosta. 61 Pysyykö sähköinen muoto, vai pyyhkiytyykö se pois Jumalan tuomion salamoiden iskiessä, [62] niin että siitä jää vain muisto, niin kuin Eufrat-virran pohjaan painuneesta kirjakääröstä? [63]

Alati tuoreen Kirjan valtaamien on tullut aika rohkaista itsensä ja nostaa päänsä. [64] Kokoon käärittävän kirjan tavoin taivas on pian väistyvä syrjään. [65] Saammeko silloin Johanneksen tavoin nähdä Jumalan liiton arkin taivaan temppelissä? [66] Kuningasten Kuninkaana on Jumalan Sana ratsastava auenneesta taivaasta. [67]

Maanpäällisellä Elämän Sanan kirjastolla on jäljellä tuhat elinvuotta, ennen kuin nykyinen taivas ja maa katoavat ja tieto tehdään voimattomaksi. [68] Rauhan aikana pääkirjasto tulee jälleen olemaan Kuninkaan kaupungin temppelissä. [69] Silloin Israelin kansa on palannut kirjekyyhkyjen tavoin lakkoihinsa – papyrussiltaa takaisin kotiinsa – ja sinne virtaavat pakanakansat opetusta saamaan. [70] 


Numeroidut (painetun artikkelin sisältämät) viitteet

Yleiset lähteet

Odeberg, Hugo: Jumalallinen ja inhimillinen Raamattu

Saarisalo, Aapeli: Raamatun sanakirja

Saarisalo, Aapeli: Sydämeni asioita

Santala, Risto: Juuret-sarja

Tassia, Mikko: Raamattu – Jumalan ilmoitus

Thiede, Castren P.: Kala Rooman keisarille

Wikipedia – vapaa tietosanakirja: http://fi.wikipedia.org/ 

Raamatun ja VT:n apokryfikirjojen kohdat

[1] Job 10:9; vrt. Jes. 8:1; Hab. 2:2; Lk. 1:63. [2] 1.Ms. 1:27. [3] 2.Kor. 3:3; Snl. 7:3; vrt. Job 38:14. [4] 1.Ms. 2:7; 2.Kor. 2:14; 2.Tim. 3:16. [5] I ja II taulun raja jakeen 1.Ms. 2:4 puolivälissä. [6] 1.Ms. 4:10; 5:1-2; 4.Ms. 35:33. [7] 1.Ms. 5:3-32. [8] 1.Ms. 6:14; 8:4. [9] 1.Ms. 11:9. [10] Jer. 17:1; vrt. Ps. 57:5.

[11] 1.Ms. 11:31. Taulujatkos: 11:26-27. [12] 1.Ms. 46:6. [13] 2.Ms. 2:1-10; 4.Ms. 33:2; 5.Ms. 31:24. [14] Vrt. Job 8:11; Jes. 35:7. [15] Mt. 12:20; vrt. Hes. 9:3. [16] Room. 7:6; 2.Kor. 3:6; Gal. 3:23-24. [17] 5.Ms. 31:25-26; Joos. 24:26; 1.Sam. 10:25; Jes. 25:8; Lk. 13:33; Joh. 5:46; Hepr. 9:19. [18] 2.Aik. 34:13b-16; 2.Makk. 2:13-15; vrt. 1.Makk. 14:18,23,26,43,48,49. [19] 5.Ms. 31:10-13; Jer. 26:2,7; 36:10; Bar. 1:14; 1.Makk. 14:19. [20] Neh.12:46; Ps. 27:6; 42:5; 45:2.

[21] 5.Ms. 17:18; 2.Kun. 11:12; Jer. 36:12,20-21; vrt. 2.Aik. 30:1; Ester 2:23, 6:1. [22] Jer. 18:3; 32:14; vrt. 1.Makk. 1:57. [23] Ps.119:105; Jer. 29:1; Dan. 9:2; Sak. 1:13; vrt. 1.Makk. 12:9. [24] 2.Aik. 17:9; Esra 7:6,10-11; Sir. 38:24; Ap.t. 15:21. [25] Neh. 8:1-3,13; Lk. 4:16-21; vrt. 2.Ms. 25:10; Hepr. 9:4. [26] 2.Tim. 4:13; vrt. 2.Aik. 35:11; Ilm. 2:12. [27] Mt. 3:11; Lk. 1:80; 3:1-6; vrt. Gal. 3:8. [28] Mk. 1:15. [29] Jh. 1:14; Lk. 5:1; 7:22; Ap.t. 10:36-43. [30] Mt. 13:52; 3.Jh. 13.

[31] Vrt. Jh. 19:20; Ap.t. 21:37. [32] 2.Tim. 4:13. [33] Lk. 19:43-44. [34] 1.Kor. 3:16; 1.Tim. 3:15. [35] Vrt. Esra 4:11; Ester 3:14; 4:8; 8:13; Ap.t. 15:30; 16:4; Kol. 4:16. [36] Lk. 24:27. [37] Job 19:23; Jer. 30:2; Nah. 1:1; 1.Jh. 1:1-4. [38] 5.Ms. 6:7; Ap.t. 8:28; 13:15,27; 17:11. [39] Lk. 2:35; Hepr. 4:12; Ilm. 19:15. [40] Hes. 2:9; Dan. 10:21; Sak. 5:2; Ilm. 10:8.

[41] Vrt. Mk. 16:20; Ilm. 14:6. [42] Mt. 24:14; Lk. 8:11; 19:12; Room. 10:15. [43] Ps. 119:97,160; Jer. 36:32. [44] Vrt. 2.Kun. 17:26; Ps. 137:4. [45] Vrt. Room. 11:17. [46] Dan. 1:3-4. [47] 2.Kun. 17:27; 2.Aik. 24:27; 2.Makk. 2:25,30; vrt. 1.Kor. 3:22. [48] Srn. 12:12; Joh. 21:25. [49] Gal. 2:4; 1.Jh. 2:19. [50] Hes. 22:25.

[51] 1.Makk. 3:48; 2.Piet. 3:16. [52] Jer. 8:8. [53] Jer. 36:23; Ap.t. 19:19; Gal. 5:12; 1.Tess. 5:21; Ilm. 22:18-19. [54] Ilm. 22:2. [55] Vrt. 2.Ms. 25:17 (1992 käännös). [56] 2.Ms. 25:37; 26:31; 27:13; Hepr. 10:19-20. [57] 1.Ms. 3:24; Jh. 5:39; 6:68; Room. 16:25-26; 2.Tim. 3:15. [58] Matt. 24:6-7; vrt. jae 27. [59] Ps. 89:52. [60] Dan. 12:9. Ilm. 22:10.

[61] Vrt. Dan. 5:5,30-31. [62] Ilm. 8:5; 11:19b; 16:18. [63] Jer. 51:63-64. [64] Lk. 21:28. [65] Jes. 34:4; Ilm. 6:14a. [66] Ilm. 11:19a; vrt. Ap.t. 7:56. [67] Ilm. 19:11,13,16. [68] 5.Ms. 29:29; Job 19:24; Jes. 30:8; Bar. 4:1; Mt. 5:18; Lk. 21:33; 1.Kor. 13:8. Ilm. 20:4. [69] Vrt. Ps. 102:19; Jes. 29:18; Hes. 43:11; 44:23-24; Miika 4:8; Mal. 3:16. [70] Jes. 2:3; 51:3-5; 60:8; 66:18-20; Jer. 8:7; Hoos. 11:11; Miika 4:2; vrt. 1.Ms. 8:11; Srn. 10:20.