Ajattelen, siis olen


TIEDOSTAMINEN
 on päivän sana. Sanalla tarkoitetaan sanakirjamääritelmän mukaan jostakin asiasta tietoiseksi tulemista. Ihmisiä kannustetaan tiedostamaan kulutustuotteidensa taustat, hiilijalanjälkensä suuruus, ruokavalionsa riskit. Boikotoi lapsityövoimaa, suosi Reilun kaupan tuotteita, käytä julkista liikennettä, katso mitä syöt.

Ihanteena on ajatteleva ja toimiva ihminen, joka haluaa olla perillä omien tekojensa ja tapojensa vaikutuksista ja puuttua epäkohtiin. Ajatus on kaunis ja ehdottoman tavoiteltava. Eri asia on, kuinka se toteutuu käytännössä.

Käytännössä 'tiedostaminen' on saanut myös muita merkityksiä. Esimerkiksi kaiken sallivasta suvaitsevaisuudesta on tullut kuin varkain synonyymi tiedostamiselle – eri mieltä olevat leimataan ennakkoluuloisiksi tiukkapipoiksi, joilta puuttuu kyky ajatella. Tiedostava ihminen on nykyajan lapsi, joka katsoo kopeana taaksepäin ja hymähtää historialle.

Silloin muinoin, kun asioita ei tiedostettu, avioliitto oli pakkopulla, tasa-arvo vain haave,homoseksuaalisuus oli tuomittavaa, ja oikealle ja väärälle oli muutenkin olemassa selvät rajat. Nykyihminen saa tehdä mitä tahtoo, kunhan ei vahingoita muita eikä riko lakia. Jos se tuntuu hyvältä, se ei voi olla väärin.

JOIDENKUIDEN MIELESTÄ näkyvin muinaisjäänne yhteiskunnassa ovat takapajuiset ja ahdasmieliset uskovaiset. Heitä ei tunnu kiinnostavan tasa-arvo, eivät hyväksy edes naispappeutta tai suostu vihkimään homoseksuaaleja pariskuntia. Eivät liene koskaan kuulleetkaan tiedostamisesta ja omilla aivoilla ajattelusta – on niin paljon helpompaa tarrautua historiaan.

Moni unohtaa, että valtavirtaa vastaan uiminen ei ole koskaan helpoin tie. On turha väittää, että joku on kristitty vain siksi, että se on helpointa. Kristityt ovat ihmisiä siinä missä muutkin.

Aina ei ole helppoa säästää seksiä avioliittoon, käyttää alkoholia hillitysti, yrittää rakastaa lähimmäisiään niin kuin itseään ja rukoilla inhottavien ja vaikeiden ihmisten puolesta. Erilaisuus tarkoittaa usein myös yksinäisyyttä – ymmärrystä ei aina heru edes parhailta ystäviltä tai omalta perheeltä.

Lisäksi erilainen elämäntapa herättää paljon keskustelua: toiset pilkkaavat, toiset ihmettelevät, ja aina joku haluaa tietää, miksi. Omia kantojaan on kyettävä perustelemaan. Se vaatii omista ajatuksista, käsityksistä ja niiden perusteista tietoiseksi tulemista, siis tiedostamista.

Jumalaan uskominen vaatii tietoista ajattelua, tosiasioiden punnitsemista ja perusteluja, jotka kestävät kriittistä tarkastelua.

Kuinka moni modernin ajan tiedostavista ihmisistä on itse todella ajatellut omaa elämäänsä, arvojaan ja maailmankatsomustaan? Kuinka moni menee vain virran mukana, koska se on helppoa?